Dr. Murat Çağatay Deniz

DR. Murat Çağatay Deniz

2007 yılındaki tıp fakültesi mezuniyeti sonrasında ihtisasını tamamlayarak uzman doktor ünvanını alan Dr. Murat Çağatay Deniz çalışmalarını; yeme bozuklukları, obezitenin medikal tedavisi, tıbbi beslenme tedavisi, metabolik sendromun önlenmesi, bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı ve prediyabet-insülin direnci üzerine yoğunlaştırmıştır.

Fazla kilo problemi olan hastalar; özel mesleki ilgi ve deneyim alanıdır. Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı medikal akupunkturist, mezoterapist, ozon ve kupa terapistidir. Türk Tabipler Birliği üyesidir ve çalışmalarına kurucusu olduğu Orientis’te kendi profesyonel ekibiyle devam etmektedir. “Sağlıklı yemek, sağlıklı yaşam” mesleki mottosudur. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. 

Dum vivimus vivamus.

Hayattayken Yaşayalım.

Merhabalar,
Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artan, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumun 1/3’ü obez, 1/3’ü ise fazla kilolu olup bu durum önemli metabolik, kardiyovasküler, ortopedik ve psikiyatrik sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca obezite, yol açtığı hastalıklara paralel olarak ülkelerin sağlık harcamalarında da çok önemli bir yer tutmaktadır. Obezitenin tedavi edilebilir, daha da önemlisi önlenebilir olması konuyu acilen gündemimize almamızı gerektirmektedir.
Obezite sadece endokrinoloji ve iç hastalıkları uzmanlarını değil, başta aile hekimleri olmak üzere, kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, gastroenteroloji, jinekoloji, göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi v.b. birçok hekimi de yakından ilgilendirmektedir. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği güncel kılavuzları eşliğinde obezite ile ilgili izlenmesi gereken yol haritasının ana hatları şöyledir:

Kişiler; BKİ≥25 kg/m2 olduğunda kardiyovasküler hastalık riskinin ve BKİ≥30 kg/m2 olduğunda ise tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin arttığı yönünde bilgilendirilmelidir. BKİ≥25 kg/m2 olup ilave kardiyovasküler risk faktörleri veya obezite ilişkili komorbiditeleri olmayan kişilerin daha fazla kilo alması önlenmelidir.

BKİ≥25 kg/m2 olup ilave kardiyovasküler hastalık riski ya da obezite ilişkili komorbid durumları olan kişilerin zayıflamak için değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekir. BKİ ≥ 30 kg/m2 olan herkesin ağırlık kontrolüne ihtiyacı vardır.

Yaşam tarzı değişikliğine rağmen BKİ ≥30 kg/m2 olan hastalarda veya komorbid hastalıklar ile birlikte BKİ ≥27 kg/m2 olan hastalarda (yaşam tarzı değişikliğine ek olarak) farmakoterapi seçenekleri değerlendirilmelidir.

“BKİ <35 kg/m2 olan kişilerde bariyatrik cerrahinin (BC) önerilmesi konusunda kanıta dayalı veriler yeterli değildir ve önerilmemektedir.

BKİ 35-39,9 kg/m2 olup obezite ile ilişkili komplikasyonları bulunan, kilo verme için motivasyonu olmasına rağmen davranış tedavilerine ek olarak ilaçlı veya ilaçsız yeterli kilo veremeyenlere bariyatrik cerrahi önerilebilir. BKİ ≥ 35 kg/m2 olması durumunda obezite ile ilişkili en az 1 komorbiditenin eşlik ediyor olması gerekir.
Bu ilişkili durumlar şunlardır; Tip 2 diabetes mellitus, Hipertansiyon, Dislipidemi, Uyku-apne sendromu, Obezite-hipoventilasyon sendromu, Pickwick sendromu (uyku-apne sendromu ve obezite-hipoventilasyon sendromunun bir arada olması), Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı veya “non-alkolik steatohepatit (NASH)”, Psödotümör serebri, Gastro-özofagial reflü hastalığı, Astım, Venöz staz hastalığı, İleri derecede üriner inkontinans, Günlük yaşamı etkileyen artrit. Ayrıca BKİ 30-35 kg/m2 arasında olan tip 2 diyabetliler için küçük çalışmalar ile BC’nin glisemik kontrol üzerine faydalı olduğu gösterilmiş olmasına rağmen yeterli kanıt olmadığından rutin olarak bu gruba cerrahi tedavi önerilmemektedir. Ancak etkin ve yoğun antidiyabetik tedaviye rağmen yeterli glisemik kontrol sağlanamayan seçilmiş vakalarda BC düşünülebilir.

BKİ ≥40 kg/m2 kilo verme için motivasyonu olmasına rağmen yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak ilaçlı veya ilaçsız yeterli kilo veremeyenlere bariyatrik cerrahi önerilebilir. Bu durumda obezite ilişkili ilave bir komorbidite şartı yoktur; cerrahi tedavinin risk artışına neden olmaması gerekir.

Uzm. Dr. Murat Çağatay Deniz

Beslenme Uzmanı Selin Deniz

2012 yılında Trakya Üniversitesi'nden mezun oldu. Uzun müddet çeşitli sağlık kuruluşlarında danışanlarına hizmet verdikten sonra, çalışmalarına kendisine ait olan Orientis Sağlıkta devam etmektedir. Kilo kontrolü, obezite tedavisi, bariyatrik cerrahi sonrası beslenme, sporcu beslenmesi, gebelerde beslenme, hipertansiyonda beslenme, tip 1 ve tip 2 diyabette beslenme, gestasyonel diyabet ve hipertansiyonda beslenme, ruhsal hastalıklarda beslenme, gluten enteropatisinde beslenme, inflamatuar barsak hastalıklarında (Crohn ve Ülseratif kolit) beslenme, safra kesesi hastalıklarında beslenme, karaciğer ve böbrek hastalıklarında beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi özel ilgi ve deneyim alanıdır.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller drmuratdeniz.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019